• Hoe zorgen we ervoor dat ouderen en gehandicapten in hun eigen dorp of wijk kunnen blijven wonen?
  • Durf lokaal te investeren in de kwaliteit van uw dorp of wijk
  • Een basis voor nieuwe maatschappelijke verankering. Niet alleen vóór burgers, maar ook samen mét burgers.